20 maja 2019,imieniny Bazylego, Bernardyna, Aleksandra

Konsultacje społeczne w sprawie projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Czernichów na lata 2019-2029

Wójt Gminy Czernichów ogłasza konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii mieszkańców dotyczących projektu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Czernichów na lata 2019-2029”. Projekt „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Czernichów na lata 2019-2029” udostępniony zostanie mieszkańcom w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów ul. Strażacka 6/7, sekretariat pok. nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy https://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425&eid=628573, oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 12 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r. Pisemne uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy zgłaszać na formularzu lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gops.czernichow.com.pl.
12-03-2019 13:18:26 - Wpis utworzył użytkownik admin